สถาบันพัฒนาธุรกิจน้ำดื่มประเทศไทย

ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการน้ำดื่มโรงงานน้ำดื่มใหม่และผู้สนใจในการเริ่มธุรกิจน้ำดื่ม ให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ งานที่ปรึกษา


ชื่อ-นามสกุล : บรรเจิด  ยอดศิริ

เบอร์โทรศัพท์ : 0934789169

E-mail : bjsamuthfc@gmail.com

ที่อยู่ : 84/100 ม.3 ต.บางพูน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

สาขา
-BJSAMUTH SHOP

4 เม.ย. 2562

  • SHARE to Facebook
  • SHARE to Twitter
  • SHARE to Twitter