จำนวนร้านค้า : 58 ร้าน

Somrestaurant

นางสมหมาย คล้ายวงษ์